Vilkår for brug

 • Home
 • Vilkår for brug

Vi giver dig din værdifulde tid tilbage ved at oprette én kilde til alle premium-fortegnelser, hvilket eliminerer behovet for at besøge flere forhandlere eller agenter for at finde præcis det, du leder efter. TheLuxeGuide Vilkår for brug

 1. Accept af vilkår

Disse vilkår for brug ("Brugervilkårene") gælder for alle brugere på TheLuxeGuide inklusive annoncører. TheLuxeGuide leverer en samling af onlinetjenester ("tjenesten") underlagt brugsbetingelserne. Læs venligst vilkårene for brug omhyggeligt. TheLuxeGuide giver dig Tjenesten til gengæld for, at du accepterer at overholde disse Vilkår for brug. Ved at besøge eller bruge tjenesten accepterer du at overholde og være juridisk bundet af disse vilkår for brug. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår for brug, skal du ikke besøge eller bruge tjenesten. Betingelserne for brug gælder for alle opslag, beskeder, tekst, filer, billeder, billeder, videoer, lyde eller andet materiale ("Indhold") på TheLuxeGuide.

Derudover accepterer du, når du bruger bestemte tjenester, at overholde alle gældende retningslinjer for alle tjenester, som kan ændre sig fra tid til anden. Hvis du gør indsigelse mod ethvert vilkår eller vilkår i brugsbetingelserne, retningslinjer eller efterfølgende ændringer heraf eller bliver utilfreds med TheLuxeGuide på nogen måde, er din eneste udvej straks at afbryde brugen af ​​tjenesten. TheLuxeGuide har ret, men er ikke forpligtet, til at håndhæve brugsbetingelserne.

Hvis du ønsker at sende annoncer på TheLuxeGuide, skal du acceptere disse vilkår for brug. Ved at opslå en annonce på TheLuxeGuide accepterer du disse vilkår for brug. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse vilkår for brug, skal du ikke sende nogen annoncer på TheLuxeGuide. Alle annoncer, du poster, vil ellers være reguleret af disse vilkår for brug.

 

 1. Ændring af vilkårene for brug

TheLuxeGuide forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, modificere eller på anden måde ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Sådanne ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen heraf. Du skal gennemgå denne aftale regelmæssigt for at sikre dig, at du er bekendt med de nuværende vilkår for brug.

 

 1. Indhold

Alle rettigheder, titel og interesser i og til indholdet tilhører eller bruges med tilladelse fra TheLuxeGuide og er beskyttet af gældende lov. Du forstår, at alt Indhold, der er postet på, transmitteret gennem eller på anden måde gjort tilgængeligt gennem Tjenesten, er eneansvaret for den person, fra hvem sådant Indhold stammer. Mere specifikt er du helt ansvarlig for hvert enkelt element ("Element") af indhold, som du poster eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten. TheLuxeGuide kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for indhold, der gøres tilgængeligt gennem tjenesten, og ved at bruge tjenesten kan du blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt, unøjagtigt, vildledende eller på anden måde stødende. TheLuxeGuide garanterer ikke på nogen måde fortroligheden eller dit privatliv, mens du er i kontakt med andre via TheLuxeGuide-siden.

Desuden kan TheLuxeGuide-webstedet og indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, indeholde links til andre websteder, som er fuldstændig uafhængige af TheLuxeGuide. Hvis du linker til andre websteder, gør du det på eget ansvar. TheLuxeGuide erklærer udtrykkeligt, at det ikke påtager sig noget ansvar af nogen art for andre websteder. Vær opmærksom på, at sådanne linkede websteder kan have fortrolighedserklæringer og/eller brugsbetingelser, der adskiller sig fra TheLuxeGuides. Du accepterer, at du skal vurdere og bære alle risici forbundet med brugen af ​​indhold, som du ikke må stole på på nævnte Indhold, og at TheLuxeGuide under ingen omstændigheder vil være ansvarlig på nogen måde for noget Indhold eller for tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af ​​noget Indhold, der er postet eller på anden måde gjort tilgængeligt gennem Tjenesten.

TheLuxeGuide forhåndsscreener eller godkender ikke indhold, men at TheLuxeGuide skal have ret (men ikke pligt) efter eget skøn til at afvise, slette eller flytte noget indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, for at overtræde brugsbetingelserne eller Privatlivspolitik eller af enhver anden grund.

 

 1. Tredjepartsindhold, websteder og tjenester

Vores websted og indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, kan indeholde funktioner og funktionaliteter, der kan linke dig eller give dig adgang til tredjepartsindhold (f.eks. andre websteder), som er fuldstændig uafhængigt af TheLuxeGuide.

Dine interaktioner med fysiske eller juridiske personer, som du har mødt gennem Tjenesten, herunder betaling og levering af varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller repræsentationer forbundet med sådanne handler, er udelukkende mellem dig og sådanne fysiske eller juridiske personer. Du bør foretage enhver undersøgelse, du mener er nødvendig eller passende, før du fortsætter med en online eller offline transaktion med nogen af ​​disse tredjeparter. Vi anbefaler dig at være forsigtig, når du interagerer med andre fysiske eller juridiske personer.

Du accepterer, at TheLuxeGuide ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig for tab eller skade af nogen art, der er opstået som følge af sådanne handler. Hvis der er en tvist mellem brugere på vores side eller mellem brugere og en tredjepart, forstår og accepterer du, at TheLuxeGuide ikke er forpligtet til at være involveret. I tilfælde af at du har en tvist med en eller flere andre brugere, fritager du hermed eksplicit og uigenkaldeligt TheLuxeGuide fra ethvert krav og skader, der opstår som følge af eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister og Tjenesten.

 

 1. Mistænkt overtrædelse

Hvis du af en eller anden grund mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, eller dine intellektuelle ejendomsrettigheder på anden måde er blevet krænket, bedes du underrette TheLuxeGuides kundeservice.

I så fald bedes du give vores kundeservice tilstrækkelige detaljer til, at TheLuxeGuide kan identificere det materiale, som du hævder krænker, og en beskrivelse af krænkelsen. Angiv også dine kontaktoplysninger.

 

 1. Brugerindhold

DU EJER ALT DIT BRUGERINDHOLD, HERUNDER EVENTUELLE BILLEDER, SOM DU UPLOADER TIL WEBSTEDET.

På højt niveau. Tjenesten lader dig uploade og poste dine fotos, såvel som skrevet tekst, billeder, weblinks, placeringsoplysninger og andet indhold ("Brugerindhold"). Ethvert brugerindhold, som du gør tilgængeligt på tjenesten, tilhører dig eller dine licensgivere. Vi vil ikke påberåbe os noget ejerskab til dit brugerindhold – det er helt, 100 %, dit.

Begrænset licens til os. Du giver os en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at hoste, gemme, overføre, vise, tilpasse, udføre, reproducere, ændre, oversætte og distribuere dit brugerindhold (helt eller i del) i alle medieformater og gennem alle mediekanaler (nu kendt eller udviklet herefter). Du forstår, at vi ikke betaler dig for nogen brug af dine billeder, og at dine billeder vil blive gjort tilgængelige for offentligheden til deres brug uden at give dig tilskrivning eller kompensation.

Myndighed. Når du uploader billeder til tjenesten, giver du os, ud over den licens, du giver os til at offentliggøre billederne og tillader andre brugere at downloade og bruge dem, os også autoriseret til at håndhæve eventuelle krænkelser af de underlicenser, vi giver i Fotos til andre. Med andre ord, hvis en bruger misbruger et af dine billeder, der er downloadet fra tjenesten, giver du os tilladelse til at håndhæve dine ophavsrettigheder til billederne på dine vegne. Hvis du er interesseret i at lære mere om dette, så se venligst vores ofte stillede spørgsmål.

Repræsentationer og garantier. Du er eneansvarlig for dit brugerindhold og eventuelle konsekvenser, der opstår, fordi du har uploadet eller lagt brugerindholdet på tjenesten. Hver gang du uploader eller udgiver brugerindhold, repræsenterer og garanterer du os, at:

Du er skaberen og ejeren af ​​Brugerindholdet eller har alle nødvendige rettigheder fra andre personer eller virksomheder til at bruge og tillade andre brugere at bruge dit Brugerindhold på Tjenesten som forudset i dette afsnit 6; og Dit brugerindhold (inklusive som det bruges af dig, os eller andre brugere af tjenesten) krænker og vil ikke krænke eller misbruge nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivsrettigheder, rettigheder til offentlighed eller moralske rettigheder eller bagvaske, bagvaske eller bagvaske nogen. Med andre ord skal dit brugerindhold være dit originale værk, og du skal have tilladelse fra enhver tredjepart, der har rettigheder til brugerindholdet, før du uploader eller poster brugerindholdet til tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse. Der er ingen rimelig måde for os at overvåge alt det Brugerindhold, der bliver uploadet til eller lagt ud på Tjenesten, og vi er ikke forpligtet over for dig eller de andre brugere til at overvåge, redigere eller kontrollere det Brugerindhold, som du og andre brugere uploader eller sender til tjenesten. Dette betyder, at vi ikke er ansvarlige for noget brugerindhold på tjenesten, og du accepterer ikke at fremsætte krav mod os på grund af brugerindhold. Når det er sagt, kan vi til enhver tid fjerne, redigere, screene eller blokere ethvert brugerindhold fra tjenesten (uden at give dig besked først) af en eller anden grund, herunder hvis vi mener, at brugerindholdet overtræder disse vilkår eller på anden måde er stødende. Når du bruger tjenesten, vil du blive udsat for brugerindholdet fra andre brugere, hvoraf nogle kan være stødende, unøjagtige eller uanstændige. Vi kan undersøge påstande om, at brugerindhold overtræder disse vilkår, og i disse tilfælde vil vi alene beslutte, hvilke handlinger der skal tages (hvis nogen) vedrørende det pågældende brugerindhold.

 

 1. Misbruger TheLuxeGuide

For at TheLuxeGuide kan fungere som et velfungerende og smagfuldt miljø er der visse begrænsninger i forhold til, hvad du må lægge ud på hjemmesiden. Derfor accepterer du ikke at sende, e-maile, uploade, overføre eller på anden måde på nogen måde håndtere eller gøre indhold tilgængeligt:

Det er ulovligt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, krænker en andens privatliv eller er skadeligt for mindreårige på nogen måde;

Det er pornografisk eller skildrer et menneske, der er involveret i faktisk seksuel adfærd eller anden seksuel adfærd;

Som chikanerer, nedværdiger, intimiderer eller er hadefuld over for en person eller gruppe på grundlag af politisk orientering, religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap;

Som udgiver sig for at være en person eller enhed eller fejlagtigt angiver eller på anden måde misviser din tilknytning til en person eller enhed;

Det omfatter personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden denne persons udtrykkelige samtykke;

Det er falsk, vildledende, vildledende, bedragerisk eller misinformerende;

Det krænker enhver parts intellektuelle ejendomsrettigheder eller indhold, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt under et juridisk eller kontraktligt forhold;

Det udgør "affiliate marketing", "junk mail", "spam", "phishing-forsøg", "kædebreve", "pyramidespil" eller uopfordret kommerciel reklame;

Der reklamerer for ulovlig service eller salg af varer, hvis salg er forbudt eller begrænset af gældende lov.

Som indeholder virus eller enhver anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af ​​computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr;

Det forstyrrer den normale dialogstrøm med en for stor mængde Indhold (oversvømmelsesangreb) til Tjenesten, eller som på anden måde påvirker andre brugeres mulighed for at bruge Tjenesten negativt;

Som anvender vildledende e-mail-adresser eller forfalskede overskrifter eller på anden måde manipulerede identifikatorer for at skjule oprindelsen af ​​indhold, der transmitteres gennem tjenesten; eller

Det er i strid med aftaler som f.eks. fortrolighedsaftaler.

 

Derudover accepterer du ikke at:

Deltag i enhver adfærd, der begrænser enhver anden person i at bruge eller nyde tjenesten;

Kontakt enhver, der har bedt om ikke at blive kontaktet, eller tage uopfordret kontakt med nogen til kommercielle formål eller på anden måde forfølge eller chikanere nogen;

Indsamle personlige data om andre brugere til kommercielle eller ulovlige formål;

Ændre, slette, forstyrre eller på anden måde beskadige nogen del af TheLuxeGuide

Brug automatiserede midler til at downloade data fra Tjenesten, inklusive brug af, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af TheLuxeGuide;

Brug "udstationeringsagenter", dvs. tredjepartsagenter, tjenester eller mellemmænd, der tilbyder at sende varer på vegne af andre, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af TheLuxeGuide.

Forsøg på at få uautoriseret adgang til TheLuxeGuides computersystemer eller engagere sig i enhver aktivitet, der forstyrrer, forringer kvaliteten af, forstyrrer udførelsen af ​​eller forringer funktionaliteten af ​​Tjenesten eller TheLuxeGuide-webstedet.

Generelt accepterer du at afholde dig fra enhver handling, der (a) kan forstyrre, skade eller udnytte TheLuxeGuides forretning; (b) kan overbelaste eller pålægge en uforholdsmæssig stor belastning på TheLuxeGuides infrastruktur; (c) bruges i forbindelse med eller til gavn for enhver kommerciel virksomhed eller konkurrerende virksomhed; (d) udgør en uautoriseret brug eller praksis i strid med disse vilkår for brug eller fortrolighedspolitikken; (e) fjerner, ændrer eller tilslører enhver ophavsrets- eller varemærkemeddelelse, navn, mærke, logo, URL, indhold eller genstande, inklusive uden begrænsning virksomhedsnavne, kontaktoplysninger, mærker, logoer eller URL'er, eller indramme noget indhold og (f) overtræder gældende love eller regler.

 

 1. Din adgang

TheLuxeGuide giver dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til at få adgang til Tjenesten til dit eget personlige brug. Denne licens omfatter ikke: nogen indsamling, aggregering, kopiering, duplikering, visning eller afledt brug af Tjenesten eller nogen brug af dataindsamlings- og udtræksværktøjer til noget formål, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af TheLuxeGuide.

 

 1. Privatlivspolitik

TheLuxeGuide har etableret en privatlivspolitik for at forklare brugerne, hvordan deres oplysninger indsamles og bruges, som du også accepterer, at du er bekendt med, og som udgør en del af din aftale, mens du bruger tjenesten. Du anerkender og accepterer endvidere, at TheLuxeGuide efter eget skøn kan bevare eller videregive dit indhold, såvel som dine oplysninger, såsom e-mailadresser, IP-adresser, tidsstempler og andre brugeroplysninger, hvis det er påkrævet ved lov eller andet. administrativ ordre eller på anden måde for at håndhæve brugsbetingelserne; reagere på påstande om, at ethvert indhold krænker tredjeparters rettigheder; reagere på påstande om, at kontaktoplysninger fra en tredjepart er blevet offentliggjort uden samtykke; beskytte TheLuxeGuides, dets brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

 

 1. Begrænsninger for service

Du anerkender, at TheLuxeGuide kan etablere begrænsninger vedrørende brugen af ​​tjenesten, såsom at inkludere, men ikke begrænset til, at begrænse antallet af dage, som indholdet vil blive opbevaret af tjenesten, begrænse antallet og størrelsen af ​​opslag, begrænse antallet og størrelsen af ​​e-mail-beskeder , eller andet indhold, der kan overføres eller lagres af tjenesten, og den hyppighed, hvormed du kan få adgang til tjenesten. Du accepterer, at TheLuxeGuide ikke har noget ansvar for sletning eller manglende lagring af indhold, der vedligeholdes eller transmitteres af tjenesten. Du anerkender, at TheLuxeGuide forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre eller afbryde tjenesten (eller enhver del heraf) med eller uden varsel, og at TheLuxeGuide ikke er ansvarlig over for dig eller nogen anden for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten.

 

 1. Opsigelse

Du accepterer, at TheLuxeGuide efter eget skøn har ret til at slette eller deaktivere din konto, blokere din e-mail eller IP-adresse eller på anden måde afslutte din adgang til eller brug af Tjenesten eller en del heraf, øjeblikkeligt og uden varsel, og fjerne og kassere ethvert Indhold i Tjenesten, uanset årsagen, herunder, men ikke begrænset til, hvis TheLuxeGuide mener, at du har handlet i strid med brugsbetingelserne eller fortrolighedspolitikken.

Hvis du ønsker at vente eller stoppe med at annoncere med TheLuxeGuide, kan du gøre det ved at informere din leder eller lave en anmodning her inden din næste betalingsdato. Meddelelse skal gives mindst 30 dage før udløb af dit abonnement (14 dage i tilfælde af et månedligt abonnement).

 

 1. Ejendomsret til tjenesten og indholdet

Indhold, der vises på eller gennem Tjenesten, er beskyttet af copyright, varemærkerettigheder og internationale konventioner. Enhver reproduktion, ændring, skabelse af afledte værker fra eller videredistribution af webstedet eller indholdet er forbudt uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra TheLuxeGuide. Du må ikke tage nogen midler i brug for at forsøge at opdage nogen kildekode indeholdt i tjenesten.

Selvom TheLuxeGuide ikke hævder ejerskab af indhold, som dets brugere poster, giver du automatisk, og du erklærer og garanterer, at du har ret til at give TheLuxeGuide en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, ved at sende indhold til et offentligt område af tjenesten, fuldt betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, udføre, vise og distribuere nævnte indhold og til at forberede afledte værker af, eller inkorporere nævnte indhold i andre værker, og til at give og godkende underlicenser til det foregående. Ydermere, ved at sende indhold til ethvert offentligt område af tjenesten, giver du automatisk TheLuxeGuide alle nødvendige rettigheder til at forbyde enhver efterfølgende aggregering, visning, kopiering, duplikering, reproduktion eller udnyttelse af indholdet på tjenesten af ​​nogen part til ethvert formål.

Hverken du eller nogen, der er udpeget af dig, må på nogen måde ændre TheLuxeGuide-webstedet, og du må heller ikke genudgive, kopiere, transmittere eller distribuere det til kommerciel brug, til skabelse af afledte værker eller til offentlig visning i nogen form eller på nogen måde, undtagen som tilladt i disse vilkår for brug. Intet indeholdt i vilkårene for brug eller på TheLuxeGuide-webstedet giver nogen licens eller ret under nogen af ​​TheLuxeGuides immaterielle rettigheder eller under nogen tredjeparts immaterielle rettigheder.

Du eller nogen, som er udpeget af dig, må heller ikke bruge, modificere, tilpasse, reverse engineering eller på anden måde udnytte noget af indholdet, inklusive uden begrænsning elementer, helt eller delvist, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår for brug.

TheLuxeGuide kan (men er ikke forpligtet til) at håndhæve enhver og alle sine intellektuelle ejendomsrettigheder og andre juridiske rettigheder i videst muligt omfang ved lov, og kan søge erstatning, påbud, advokatsalærer og strafferetlig forfølgning, hvor det er relevant. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt TheLuxeGuide.

 

 1. Garantifraskrivelse

DU ACCEPTERER, AT BRUG AF TheLuxeGuide-WESTEDET OG TJENESTERNE ER HELT PÅ EGEN RISIKO. TheLuxeGuide WEBSTEDET OG TJENESTEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" BASIS, UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART. ALLE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER UDTRYKKELIG FRASKRIFT. TheLuxeGuide FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR BLEV. WEBSITETS SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, AKTUELLE, NØJAGTIGHED OG YDELSE. TheLuxeGuide FRASKRIVER SIG ENHVER GARANTI FOR ANDRE TJENESTER ELLER VARER MODTAGET VIA ELLER ANNONCERET PÅ TheLuxeGuide-WEBSTEDET ELLER WEBSTEDER ELLER TJENESTER, ELLER TILGÆNGELIGT VIA EVENTUELLE LINKS PÅ TheLuxeGuide-WESTE. TheLuxeGuide FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER I FORBINDELSE MED WEBSTEDET ELLER TJENESTEN.

 

 1. Ansvarsbegrænsninger

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN TheLuxeGuide VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM FØLGE AF ENHVER ASPEKTE AF DIN BRUG AF TheLuxeGuide-WEBSTEDET ELLER TJENESTEN, HELT UANSET HVORDAN SKADERNE ER OPSTÅET. SÅDAN BEGRÆNSNING SKAL OGSÅ GÆLDE MED HENSYN TIL SKADER OPSTÅET AF GRUND AF ANDRE TJENESTER ELLER PRODUKTER MODTAGET VIA ELLER ANNONCERET I FORBINDELSE MED TheLuxeGuide WEBSTED ELLER TJENESTEN ELLER ENHVER LINKS.

 

 1. Indemnity

Du accepterer at holde TheLuxeGuide OG HVIS GÆLDENDE OG TILKNYTTEDE FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER skadesløse fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger foretaget af en tredjepart på grund af eller opstået af indhold, du indsender, poster eller gør tilgængeligt via tjenesten, din brug af tjenesten, din overtrædelse af brugsbetingelserne, ANNONCørernes AFTALE ELLER FORTROLIGHEDSPOLITIK, dit brud på nogen af ​​repræsentationerne og garantierne heri ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUD AF ÅNDEN I TheLuxeGuide OG DE GÆLDENDE AFTALER.

 

 1. Gældende lov og tvister

Betingelserne for brug, fortrolighedspolitikken og forholdet mellem dig og TheLuxeGuide er underlagt de væsentlige love i Holland. Du og TheLuxeGuide er enige om, at alle tvister og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt, eller brud, opsigelse eller ugyldighed heraf, skal forelægges voldgift i regi af voldgiftsreglerne for det nederlandske voldgiftsinstitut ("NAI-reglerne" ”) i kraft på den dato, hvor voldgiftsmeddelelsen er indgivet i overensstemmelse med sådanne regler. Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, der er udpeget i overensstemmelse med NAI-reglerne. Sæde og sted for voldgift skal være Amsterdam, Holland, og det engelske sprog skal bruges under hele voldgiftssagen.

Hvis en bestemmelse i brugsbetingelserne af en domstol med kompetent jurisdiktion findes ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at domstolen skal bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen og de øvrige bestemmelser i vilkårene brug forbliver i fuld kraft og virkning. Du accepterer, at uanset enhver anden lov eller lov skal ethvert krav eller sagsgrund, der opstår som følge af eller relateret til brugen af ​​tjenesten eller brugsbetingelserne, indgives inden for et (1) år efter et sådant krav eller sagsgrund. opstod.

 

 1. Overtrædelser

Rapportér venligst alle formodede overtrædelser af vilkårene for brug eller fortrolighedspolitikken til vores kundeservice.

 

 / 

Log ind

Send besked

Mine favoritter

Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Dit abonnement har været en succes.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for udvalgte højdepunkter fra vores livsstilsplatform og eksklusive partnertilbud